Tư vấn hệ thống kế toán-Kiểm soát nội bộ

Làm sao để thông tin kế toán hữu ích cho các quyết định kinh doanh của DN. Một hệ thống kế toán không phù hợp thì độ tin cậy thông tin sẽ thấp đồng nghĩa với doanh nghiệp phải hao tốn chi phí cho việc kiểm soát, khắc phục các sai sót của thông tin. Kế toán HL sẽ giúp Quý DN xây dựng, điều chỉnh hệ thống kế toán phù hợp yêu cầu quản trị và tối ưu hóa chi phí vận hành bộ máy kế toán