• Tuyển kế toán văn phòng

    Vị trí tuyển dụng: Kế toán | Nơi làm việc: Bình Dương

    Mức lương: Thỏa thuận | Chính sách phúc lợi: Theo luật định

    Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2019

KẾ TOÁN HL

Địa chỉ: 26B Thân Nhân Trung, phường 13, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0933605368

Email: ketoanhlvietnam@gmail.com

Website: www.ketoanhl.vn